Welkom bij Eduqa
Waar leren een succes wordt

Leren leren

Persoonlijke begeleiding


Door de beste docenten en coaches


BijlesIndividuele bijles is een krachtig middel om leerlingen met problemen bij bepaalde vakken te helpen. Eduqa kiest hierbij voor een brede, persoonlijke aanpak. Wij weten uit ervaring dat problemen met een specifiek vak zelden op zichzelf staan. Daarom wordt naast hulp met de stof ook aandacht besteed aan de omgevingsvoorwaarden. Daaruit kunnen acties voortvloeien die buit en de bijles ondernomen moeten worden om de problemen op langere termijn op te lossen.


StudiecoachingDit onderdeel van de begeleiding valt vaak onder de noemer bijles omdat deze twee nauw met elkaar verbonden zijn. Studiecoaching valt bij ons uiteen in twee onderdelen. Bij het technische gedeelte van studiecoaching ligt de nadruk vooral op de planning en het aanleren en toepassen van studietechnieken. Bij het persoonlijke gedeelte gaat het om studiehou ding en persoonlijke attitude ten aanzien van leren, en de uitdagingen die daarbij horen.

De focus wordt op basis van de behoefte uw kind over de verschillende vakken verdeeld.


Remedial teachingDit onderdeel van de persoonlijke begeleiding richt zich naast vakspecifieke hulp binnen het basisonderwijs ook op kinderen met een specifiek leerprobleem. Bekende voorbeelden hiervan zijn dyslexie en dyscalculie, AD(H)D of kinderen met een stoornis uit het autistisch spectrum. Wij kunnen deze kinderen helpen en leren met hun persoonlijke uitdaging om te gaan.


CoachingSommige problemen waar kinderen mee zitten hebben niets met school te maken. Ze komen soms in omstandigheden terecht, die het voor hen erg moeilijk maken om nog met plezier hun leven te leiden en daarbij ook hun schoolwerk bevredigend te laten verlopen. Coaching helpt een kind zichzelf opnieuw te motiveren en inspireren.